IB Photography

IB Photography

Disclaimer

© IB Photography 2014

Op alle foto’s en afbeeldingen berust copyright. Foto’s, tekst en logo’s mogen niet worden gekopieerd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IB Photography | www.ibphotography.nl.

All images and photos are copyright protected. Photos, text and logos may not be copied or published without prior permission by IB Photography |www.ibphotography.nl.

 

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van IB Photography / fotograaf Ilka Bunicich zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011.